Dobrodošli na online obuku za LO-TO proces

Budite sigurni u svom poslu.

Pregled treninga:

- tečaj se sastoji od 6 lekcija, koje su podijeljene u poglavlja

Trenutno se edukacija izvodi samo na slovenskom jeziku, ako ste zainteresirani, možemo organizirati prijevod.

Tečaj je koncipiran na način da je potrebno preraditi sve lekcije (i poglavlja unutar njih) redoslijedom kojim se na kraju može polagati završna provjera znanja na temelju koje se izdaje potvrda o uspješno završenom tečaju. dobiva se obrazovanje.

Tijekom same edukacije odgovara se na niz pitanja na kraju pojedinih poglavlja. Ova pitanja služe samo za učvršćivanje upravo naučenog i ne računaju se za provjeru znanja.

Ukupno trajanje treninga je cca 3 sata. Preporučamo da se trening završi u cijelosti bez dužih prekida, ali ako to nije moguće, može se prekinuti u bilo kojem trenutku i nastaviti kada imate vremena.

- na koncu pa se opravlja končni preizkus znanja, ki izgleda takole:

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, primjedbi ili bilo čega sličnog o materijalu ili bilo čemu što je povezano s LOTO procesom, kliknite na plutajući okvir “Komentar” na desnoj strani ekrana. Kliknite i pišite nam. Rado ćemo vam brzo odgovoriti.

Scroll to Top