ZAKLENI-OZNAČI NEVARNE ENERGIJE

Loto featured image

Tečaj Zakleni-označi nevarne energije je namenjen vsem, ki želijo osvojiti, osvežiti ali nadgraditi znanje z LOTO področja. Sestavlja ga 6 lekcij, ki so nadalje razdeljene na poglavja. Tečaj je zasnovan tako, da je potrebno predelati vse lekcije (in poglavja znotraj njih) po vrstnem redu, da lahko na koncu opravljate končni preizkus znanja. Uspešno opravljen preizkus je pogoj za izdajo certifikata o opravljenem izobraževanju.

Vprašanja, na katera boste naleteli pri posameznih lekcijah/poglavjih, so namenjena ponavljanju pravkar naučene snovi in ne štejejo za ocenjevanje, tako da kar pogumno pri njihovem reševanju.

Spodaj lahko preverite vsebino tečaja.

VSEBINA TEČAJA

Vsebine te strani ne morete kopirati!

Scroll to Top